FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Svatko tko želi naučiti skakati mora pristupiti tečaju padobranstva.

 

Tečajeve klub organizira po potrebi prema broju prijavljenih kandidata. Kada se formira grupa od 10 kandidata organizira se tečaj tj osnovna obuka.


Članstvo.
Članovi kluba imaju posebne uvjete školovanja.

Sport.

Nakon osnovne obuke može se nastaviti obuka do sportske dozvole.

Novi tečaj padobranstva se održava tijekom cijele godine

čim se formira grupa od 5-10 polaznika

o čemu vas nakon prijave obavještavamo na mail ili tel

 

Prijavite se telefonom!

051/250-845

PRIJAVITE SE NA TEČAJ MAIL-OM ILI POŠALJITE UPIT O ŠKOLI I INFORMACIJAMA KOJE VAS INTERESIRAJU

 

:
:


medicine

Dr. Darko Jakovac
Ovlašteni liječnik za pregled zrakoplovnog osoblja
Ive Marinkovića 11/I (soba 42,43) 51000 RIJEKA
tel 051 212 041, radno vrijeme 7.30 do 14.30